Grunnskolelærerutdanningene – fullføring og frafall

Forfattere

  • Lasse Holtar

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2024 nr 3, Lasse Holtar. SPS – Senter for profesjonsforskning. OsloMet – storbyuniversitet. 2024


ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-570-5 (trykt)/ISBN 978-82-8362-571-2 (online)

 

Publisert

2024-02-02

Utgave

Seksjon

Rapporter