Tidsskriftet

OsloMet – storbyuniversitetets Skriftserie utgir rapporter, utredninger og annet som springer ut av institusjonens virksomhet.

Skriftserien er en videreføring av Høgskolen i Oslo og Akershus' skriftserie og tidligere utgivelser finnes under Archive over.

Skriftserien har en egen underserie der ph.d.-avhandlinger med opphav i institusjonens doktorgradsprogrammer publiseres etter avtale med kandidater som ønsker det.