Arbeidsmarkedssituasjonen til nyutdannede fra bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Kristin Vikan Sjurgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 14, Kristin Vikan Sjurgard. SPS – SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER, OsloMet – storbyuniversitetet.
2023

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-551-4 (trykt)/ISBN 978-82-8362-552-1 (online)

Publisert

2023-11-20

Utgave

Seksjon

Rapporter