Arbeidsmarkedssituasjonen til nyutdannede fra bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Kristin Vikan Sjurgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 12, Kristin Vikan Sjurgard. SPS – SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER,  OsloMet – storbyuniversitetet. 2023 

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-547-7 (trykt)/ISBN 978-82-8362-548-4 (online)

Publisert

2023-11-20

Utgave

Seksjon

Rapporter