Lærerstudenters emosjonelle erfaringer som pedagogisk fenomen

Forfattere

  • Mette Birgitte Helleve

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2023 nr 33, Mette Birgitte Helleve. Avhandling innlevert for graden philosphiae doctor (Ph.D.) i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2023.

ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-511-8 (trykt)/ISBN 978-82-8364-539-2 (online)

 

Publisert

2023-10-31

Utgave

Seksjon

Avhandlinger