Et blikk inn i førsteklasserommet

Lek, læring og vennskap. DELRAPPORT II

Forfattere

  • Elisabeth Bjørnestad
  • Trine M. Myrvold
  • Cecilie P. Dalland
  • Silje Hølland
  • Emilia Andersson-Bakken
  • Annbjørg Håøy
  • Ingvill K. Svanes
  • Trude Sundtjønn

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 10 av Elisabeth Bjørnestad, Trine M. Myrvold, Cecilie P. Dalland, Silje Hølland, Emilia Andersson-Bakken, Annbjørg Håøy, Ingvill K. Svanes, Trude Sundtjønn. 
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR). OsloMet – storbyuniversitetet. 2023

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-527-9 (trykt)/ISBN 978-82-8364-528-6 (online)

 

Publisert

2023-10-17

Utgave

Seksjon

Rapporter