«Mer enn bare en jobb»

Relasjoner mellom ungdom og ansatte innenfor barneverninstitusjonen som kontekst

Forfattere

  • Marianne Buen Sommerfeldt

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2023 nr 20, Marianne Buen Sommerfeldt. Avhandling i ph.d. for sosialt arbeid og sosialpolitikk. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Vår 2023.

ISSN 2535-471X (trykt)/SSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-487-6 (trykt)/ISBN 978-82-8364-518-7 (online)

Publisert

2023-09-11

Utgave

Seksjon

Avhandlinger