Rekrutteringsmønstre til bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Lasse Holtar
  • Kristin Vikan Sjursgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 9 av Lasse Holtar. SPS – Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. 2023

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-525-5 (trykt)/ISBN 978-82-8364-526-2 (online)

Publisert

2023-09-04

Utgave

Seksjon

Rapporter