«Hva gjør vi nå?» Alvorlige foreldrekonfliktsaker i barnevernet

Forfattere

  • Cecilie Sudland

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2023 nr 5 av Cecilie Sudland. Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet.Vår 2023

ISSN 2535‐471X (trykt)/ISSN 2535‐5414 (online)
ISBN 978‐82‐8364‐463‐0 (trykt)/ISBN 978‐82‐8364‐502‐6 (online)

Publisert

2023-09-04

Utgave

Seksjon

Avhandlinger