Rekrutteringsmønstre til bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Lasse Holtar
  • Kristin Vikan Sjursgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 8 av Lasse Holtar. SPS – Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. 2023

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-523-1 (trykt)/ISBN 978-82-8364-524-8 (online)

Publisert

2023-09-01

Utgave

Seksjon

Rapporter