Rekrutteringsmønstre til bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Kristin Vikan Sjursgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 7 av

SPS – SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER

OsloMet – storbyuniversitetet

2023. SPS – Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet.
2023

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-521-7 (trykt)/ISBN 978-82-8364-522-4 (online)

Publisert

2023-09-01

Utgave

Seksjon

Rapporter