Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2

Forfattere

 • Nina Aakernes
 • Silje Andresen
 • Tove Mogstad Aspøy
 • Jorunn Dahlback
 • Håkon Høst
 • Hedvig Skonhoft Johannesen
 • Otto Sevaldson Lillebø
 • Rønnaug H. Lyckander
 • Rebekka Ravn Lysvik
 • Torgeir Nyen
 • Asgeir Skålholt
 • Inger Vagle

Sammendrag

Skriftserien 2022 nr 3/ NIFU rapport 2023: 12 av Asgeir Skålholt, Nina Aakernes, Silje Andresen, Tove Mogstad Aspøy, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Otto Sevaldson Lillebø, Rønnaug H. Lyckander, Rebekka Ravn Lysvik,
Torgeir Nyen og Inger Vagle.
Utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet

NIFU-rapport 2023:12 ISSN 1892-2597 (online) ISBN 978-82-327-0608-2
Fafo-rapport 2023:21 ISSN 2387-6859 ISBN 978-82-324-0695-1
OsloMet (SK-23/6) ISSN 2535-6992 (online) ISBN 978-82-8364-514-9 (online)

I evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, viser en ny forskningsrapport fra NIFU blant annet at nye læreplaner oppleves som vellykket, men krevende. Vi ser også at de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene opplever vekst eller stabilitet i de første tre årene etter fagfornyelsen.

I denne andre delrapporten, som er et samarbeid mellom NIFU, OsloMet-storbyuniversitetet og Fafo på oppdrag fra Udanningsdirektoratet, presenteres data, analyser og foreløpige resultater tre år etter at fagfornyelsen ble gjennomført. Evalueringen er organisert i fem tematiske arbeidspakker, hvor hvert tema presenteres for seg.

Tidligere faglig spesialisering pekes spesielt på som et godt grep. Men også de mer overordnede grepene som de nye tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, oppleves som relevante for både lærere og arbeidslivet. Samtidig peker rapporten på at de nye læreplanene har fått et omfattende og ambisiøst innhold som krever mye av både skole og elever.

NIFU Open Access Archive: Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 2 (unit.no)

Nedlastinger

Publisert

2023-08-16

Utgave

Seksjon

Rapporter