Arbeidsmarkedssituasjonen til nyutdannede fra bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Forfattere

  • Pål Oskar Hundebo

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 5 av Pål Oskar Hundebo. Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. 2023. 

ISSN 2535-6984 (trykt)/ ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-499-9 (trykt)/ ISBN 978-82-8362-500-2 (online)

 

Publisert

2023-06-08

Utgave

Seksjon

Rapporter