Rom for lesing og utforsking: Skolebibliotekets muligheter

Forfattere

  •  Idunn Bøyum
  • Åse Kristine Tveit

Sammendrag

ABM-rapport 2023. "Rom for lesing og utforsking: Skolebibliotekets muligheter" av Idunn Bøyum og Åse Kristine Tveit (red.)

Digital utgave inkluderer kapitel 2, 3, 7, 8, 10, 13 og 16.

Kr 450,-

Hvilke muligheter kan skolebiblioteket gi elevene i deres utforsking, lesing og sosiale miljø?
Gjennom hele historien og på alle utdanningsnivå - fra antikken til i dag – har bibliotek vært en viktig del av skoleelevers og studenters læringsmiljø. Slik er det fortsatt, selv om både skolen, elevene og samfunnet forandres. Tjenestene i skolebibliotekene må svare til disse forandringene. Boka formidler ny forskning og praksisbaserte bidrag som er aktuelle for skolebibliotek i grunn- og videregående skole, og som alle bidrar til kunnskapsutvikling på feltet.
Boka gir nyere perspektiver på sentrale sider ved skolebibliotekene: litteraturformidling, informasjonskompetanse, samarbeid, det sosiale rommet og organisering av samlingene. I tillegg settes skolebibliotekene inn i en historisk og utdanningspolitisk sammenheng, og viser, med basis i et bredt kunnskapsgrunnlag hvilken positiv innvirkning et godt skolebibliotek har på læring – for alle skolefag.
Boka har bidrag fra forskere i bibliotekfag og pedagogikk og fra praktikere som arbeider i eller med skolebibliotek. Den er aktuell for studenter i bibliotekfag og ved lærerutdanningene, og for skolebibliotekarer som vil oppdatere sin kunnskap.

ISBN 978-82-93298-23-6 trykt (trykt) / ISBN 978-82-93298-24-3 digital (digital) 

 

Publisert

2023-05-03

Utgave

Seksjon

ABM utgivelser