Internasjonale studenter i Norge

Forfattere

  • Kristin Vikan Sjurgard

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 2 av Kristin Vikan Sjurgard. SPS – SENTER FOR PROFESJONSSTUDIER
OsloMet – storbyuniversitetet. 2023 


ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-471-5 (trykt)/ISBN 978-82-8364-472-2 (online)

Publisert

2023-02-20

Utgave

Seksjon

Rapporter