Samvær i praksis

En forskningsbasert undersøkelse av samværsordninger i barnevernet. Hovedrapport fra prosjektet «Samvær etter omsorgsovertakelse»

Forfattere

  • Elisabeth Gording Stang
  • Gunn-Astrid Baugerud
  • Elisabeth Backe-Hansen
  • Marianne Rugkåsa

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2023 nr 1 av Elisabeth Gording Stang, Gunn-Astrid Baugerud, Elisabeth Backe-Hansen
og Marianne Rugkåsa. 

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-459-3 (trykt)/ISBN 978-82-8364-460-9 (online)

Publisert

2023-02-15

Utgave

Seksjon

Rapporter