Yrkesfaglærerens tilrettelegging for elevmedvirkning og opplæring i spennings-feltet mellom det som er yrkesrelevant, det som motiverer, og det som er mulig

Forfattere

  • Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2022 nr 14 av Åse Norunn Nedrebø Bruvik. Avhandling innlevert for graden philosphiae doctor (ph.d.) i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. OsloMet – storbyuniversitetet. Våren 2022


ISSN 2535-471X (trykt)/ ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-395-4 (trykt)/ ISBN 978-82364-424-1 (online)

Publisert

2022-08-26

Utgave

Seksjon

Avhandlinger