Overgangspraksiser, læring og undervisningspraksiser – barnehage og førsteklasse

En arbeidsrapport av litteraturgjennomgang

Forfattere

  • Silje Hølland
  • Elisabeth Bjørnestad
  • Cecilie Pedersen Dalland
  • Trude Sundtjønn

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2021 nr 1:
Overgangspraksiser, læring og undervisningspraksiser – barnehage og førsteklasse. En arbeidsrapport av litteraturgjennomgang. Mars 2021. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Silje Hølland, Elisabeth Bjørnestad, Cecilie Pedersen Dalland og Trude Sundtjønn (red.)
Trine Myrvold, Emilia Andersson-Bakken og Ingvill Krogstad Svanes (bidragsytere)

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-299-5 (trykt) / ISBN 978-82-8364-300-8 (online)

Publisert

2021-04-22

Utgave

Seksjon

Rapporter