Myhres kartleggingsprøve i matematikk for grunn- og videregående skole

Tilgjengelig kun i nedlastbar versjon

Forfattere

  • Elisabeth Kolbjørnsen
  • Kari Kolbjørnsen
  • Jorunn Strømme
  • Pia Thoresen (red.)
  • Bjørn Myhre
  • Helge Kvaase

Sammendrag

Alle filene kan lastes ned fra denne siden;
-Kartleggingsprøve (PDF)
-Brukerveiledning og elektronisk skåringsverkstøy for registrering av resultater fra Myhres kartleggingsprøve (PDF) og (Excel-fil) 

LU-5/06  ISSN: 1501-6080 / ISBN-10: 82-488-0025-3/ISBN-13: 978-82-488-0025-5 Myhres kartleggingsprøve

LU 6/07, ISBN: 978-82-488-0026-2 (excel-fil) Kvaase, Helge; Brukerveiledning og elektronisk skåringsverkstøy for registrering av resultater fra Myhres kartleggingsprøve 

 

Revidert utgave 2006

Tilpasset opplæring er en stor utfordring i matematikkfaget i skolen. Mange elever opplever at de blir undervist i alt, men at de ikke mestrer faget.
Bjørn Myhre sin kartleggingsprøve i matematikk fra 1992/1995 har vist seg å være et godt hjelpemiddel for å finne hvordan undervisningen kan tilpasses den enkelte elev og dennes ferdighetsnivå. Ved å ta utgangspunkt i elevens faglige ståsted, og legge opp undervisningen etter dette, øker også sjansene for en bedre forståelse og mestring av faget.
Det er flere måter å bruke kartleggingsprøve på. I den vedlagte veiledningen foreslås ulike metoder.
Det har vært en målsetting å beholde så mye som mulig av Bjørn Myhres opprinnelige oppgaver og framstilling. I revisjonen er det foretatt noen oppdateringer og endringer i tråd med nye læreplaner som ble innført med Kunnskapsløftet høsten 2006.
Prøven er revidert av Elisabeth O. Kolbjørnsen og Jorunn Strømme, Pia Thoresen og Kari Kolbjørnsen, alle med lang og variert erfaring med matematikkfaget.

 

 

 

Publisert

2019-01-17

Utgave

Seksjon

Utgivelser