Å forstå en familie

Fortellinger som kunnskapskilde i sosialarbeideres profesjonelle yrkesutøvelse.

Forfattere

  • Jorunn Vindegg

Sammendrag

Graden ph.d. i profesjonsstudier, Senter for profesjonsutdanning, Høgskolen i Oslo.

Utgivelsesdata

Tittel:
Å forstå en familie
Forfatter(e):
Jorunn Vindegg
Serie:
HiO avhandling
Issn:
1504-4149
Nr:
2011 nr 3
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
270
Pris:
290,–
ISBN-print:
978-82-579-4761-3

Publisert

2011-02-14

Utgave

Seksjon

Avhandlinger