Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

Forfattere

  • Wenche Bekken
  • Espen Dahl
  • Kjetil A. van der Wel

Sammendrag

DENNE RAPPORTEN ER TILGJENGELIG KUN SOM PDF OG IKKE SOM TRYKT UTGAVE

ISSN 2535-485X (online)
ISBN 978-82-8364-082-3 (online)

OsloMet Rapport 2018 nr 4

Denne rapporten er den fjerde i en serie på fire som tre forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse som ble utarbeidet for samme oppdragsgiver i 2014.

Nedlastinger

Publisert

2018-02-07

Utgave

Seksjon

Rapporter