Fysisk aktivitet og trening på sykehjem

Forfattere

  • Elisabeth Wiken Telenius
  • Birgitta Langhammer
  • Jorunn Lægdheim Helbostad
  • Randi Granbo

Sammendrag

HiOA rapport 2017 nr 8.

Et sykehjem vil i de fleste tilfeller være pasientens siste hjem. Hverdagene må derfor tilrettelegges slik at beboerne i størst mulig grad kan leve livet sitt som før.  Mange trenger hjelp til personlig stell   og dagliglivets gjøremål.

Sykehjemmet har et ansvar for at beboerne får bruke sine gjenværende ressurser og å legge til rette for individuelt tilpassede aktiviteter som gir økt livskvalitet, trivsel og egenmestring.

Denne rapporten er en del av arbeidet med å pilotere en trygghetsstandard i sykehjem, hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for beboere og pårørende.

For å styrke arbeidet knyttet til fysisk aktivitet og god livskvalitet i sykehjemmene, vektlegges utvikling av kompetansen til personalet, gjennomføring av funksjonsvurdering, opprettholdelse av hverdagsaktiviteten og spesifikk trening for utsatte grupper.

Vi håper at rapporten vil kunne bidra til å styrke den kunnskapsbaserte praksisen rundt om i landets kommuner og sykehjem knyttet til opprettholdelse av fysisk funksjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet og trening.

Utgivelsesdata

Tittel:
Fysisk aktivitet og trening på sykehjem
Forfatter(e):
Elisabeth Wiken Telenius, Birgitta Langhammer, Jorunn Lægdheim Helbostad og Randi Granbo
Serie:
HiOA rapport
Nr:
2017 nr 8
Issn:
1892-9648
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
120
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-8364-069-4
ISBN-pdf:
978-82-8364-070-0

Publisert

2017-11-22

Utgave

Seksjon

Rapporter