Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet?

Forfattere

  • Jon Strype
  • Bjørn Ervik

Sammendrag

HiOA-rapport 2017 nr 7. Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet? Analyser av HiOA-studentenes svar i Studiebarometeret 2016. Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering.

Utgivelsesdata

Tittel:
Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet?
Forfatter(e):
Jon Strype og Bjørn Ervik
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
20017 nr 7
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Prorektor for utdanning
Sider:
32
Pris:
150,–
ISBN-print:
978-82-8364-061-8
ISBN-pdf:
978-82-8364-062-5

Publisert

2017-10-18

Utgave

Seksjon

Rapporter