Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP)

veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1

Forfattere

  • Jorunn Dahlback
  • Kari Hansen
  • Grete Haaland
  • Ann Lisa Sylte

Sammendrag

Forfatterne legger med denne rapporten frem et godt grunnlag for å tilpasse deler av den yrkesfaglige utdannelsen til elevene og lærernes ønsker. Forfatterne ser på årsakene til det store og økende frafallet innenfor yrkesfaglige studieretninger i den videregående skole. I forhold til yrkesretting av fagene må praksisen og teorien være relevant i forhold til elevenes utdanningsplaner. 

Fagene må være tilpasset elevenes behov for læring og fordypning, og ikke kun tilpasset det skolen ønsker å tilby. Læreplanene må være relevante i forhold til elevenes utdanningsplaner. Obligatoriske lærefagsmoduler må forbys, der hvor elevene ikke har innflytelse på innholdet. Arbeidet elevene utfører under utplassering må dokumenteres kortfattett og visuelt, for å få frem kvaliteten på det arbeidet elevene har utført og elevens kompetanse. Lærerne må ha utdanning og arbeidserfaring fra flere av lærefagene det undervises i. 

Lærerne må samtidig ha tid til reflekson og erfaringsdeling og ikke styres av andres møteregimer. Skoleeiere og skoleledere må legge til rette for relevant og tilpasset opplæring til hver enkelt elev. For å nå samfunnets/bransjens mål og visjon for fag- og yrkesopplæring må det legges til rette for en praksisnær opplæring. Følges forfatternes råd blir den yrkesfaglige utdannelsen bedre tilpasset elevenes forutsetninger og yrkeslivets krav. Boken anbefales alle som er engasjert i yrkesfaglige utdanninger. God leselyst !

Ny utgivelse, men samme innhold. Erstatter tidligere publikasjon RU 1/11, Høgskolen i Akershus (isbn 82-488-0040-8).

Utgivelsesdata

Tittel:
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1
Forfatter(e):
Jorunn Dahlback, Kari Henriette Hansen, Grete Haaland og Ann Lisa Sylte
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2017 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
Kjeller
Sider:
315
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-8364-057-1

Publisert

2017-09-20

Utgave

Seksjon

Tema