Sosial støtte i individualismens tidsalder

– ein kvalitativ studie om erfaringar og forhold som fremjar og hemjar sosial støtte i psykisk helsearbeid

Forfattere

  • Knut Ivar Bjørlykhaug

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 41, av Knut Ivar Bjørlykhaug. Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2021

ISSN 2535-471X (trykket)/ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-344-2 (trykket)/ISBN 978-82-8364-442-5 (online)

Publisert

2022-11-02

Utgave

Seksjon

Avhandlinger