Samle, formidle, dele

75 år med bibliotekarutdanning

Forfattere

  • Ragnar Audunson

Sammendrag

ABM rapport av Ragnar Audunson (red.)
ISBN 978-82-93298-12-0
Digital utgave 2022

Har vi behov for bibliotek når «alt ligger på nettet»?

Hva skal vi med fagutdannede bibliotekarer når folkebibliotekene helst vil være kultur- og litteraturhus?

Bibliotekene og bibliotekarprofesjonen er under debatt. Utvidelsen av formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek har fått bibliotekledere til å spørre om man trenger andre typer kompetanse enn den bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning tilbyr. Andre argumenterer for at bibliotekets og bibliotekarenes betydning blir mindre når man har tilgang til hele internettet fra nærmeste telefon og nettbrett.

Se også ABM sine sider:
Samle, formidle, dele. 75 år med bibliotekarutdanning – ABM-media AS

Publisert

2022-10-10

Utgave

Seksjon

ABM utgivelser