Overgangen fra fagarbeider til yrkesfaglærer

Yrkesfaglærerutdanning som overgangsarena fra ett yrke til et annet

Forfattere

  • Nora Kolkin Sarastuen

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 16 av Nora Kolkin Sarastuen. Ph.D.-avhandling. Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. Vår 2021.

ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-308-4 (trykt)/ISBN 978-82-8364-430-2 (online)

Publisert

2022-09-16

Utgave

Seksjon

Avhandlinger