Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag

– Et dilemma i historisk og aktuell belysning

Forfattere

  • Fredrik W. Thue
  • Håvard Brede Aven

Sammendrag

Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag. - Et dilemma i historisk og aktuell belysning. En rapport fra SPS.

Utgivelsesdata

Tittel:
Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag
Forfatter(e):
Fredrik W. Thue og Håvard Brede Aven
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2017 nr 1
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
75
Pris:
235,–
ISBN-print:
978-82-8364-039-7
ISBN-pdf:
978-82-8364-040-3

Publisert

2017-01-20

Utgave

Seksjon

Rapporter