"Amtmannens døtres" liv

En bokhistorisk undersøkelse av Norges første moderne roman

Forfattere

  • Kamilla Aslaksen

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2019 nr 32, av Kamilla Aslaksen. Avhandling ph.d. bibliotek- og informasjonsvitenskap. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – Oslo storbyuniversitetet. Høst 2019.

ISSN 2535-471X (trykt)/ ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-214-8 (trykt)/ ISBN 978-82-8364-399-2 (online)

Publisert

2022-04-28

Utgave

Seksjon

Avhandlinger