Enkel og trygg pårørendekontakt: Forskningsrapport fra et pandemiprosjekt om bruk av sosial teknologi for eldre på langtidshjem

Forfattere

  • Erik Børve Rasmussen
  • Sehrish Akhtar

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2022 nr 4 av Erik Børve Rasmussen og Sehrish Akhtar, CEDIC, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. 

ISSN 2535-6984 (trykt)/ ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-392-3 (trykt)/ ISBN 978-82-8364-393-0 (online)

Publisert

2022-04-28

Utgave

Seksjon

Rapporter