Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring

En kritisk kulturanalyse av hvordan unge opplever situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring

Forfattere

  • Aud Kirsten Innjord

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 19 av Aud Kirsten Innjord. Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk. Institutt for sosialfag. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Vår 2021.

ISSN 2535-471X (trykket) /ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-312-1 (trykket)/ ISBN 978-82-8364-372-5 (online)

Publisert

2022-01-17

Utgave

Seksjon

Avhandlinger