Integrering av tverrfaglige temaer i fag- og yrkesopplæringen

Folkehelse og livsmestring – Demokrati og medborgerskap – Bærekraftig utvikling

Forfattere

  • Trine-Lise Offergaard (Red.)

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2022 nr 1 av Trine-Lise Offergaard (Red.). Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-369-5 (trykt)/ISBN 978-82-8364-370-1 (online)

Publisert

2022-01-07

Utgave

Seksjon

Rapporter