InnBaKost 12 måneder 2013-2014

En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 12 måneder gamle barn i østlandsområdet

Forfattere

  • Cathrine Solheim Kolve
  • Navnit Kaur Grewal
  • Laura Terragni
  • Liv Elin Torheim

Sammendrag

Utgivelsesdata

Tittel:
InnBaKost 12 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet
Forfatter(e):
Cathrine Solheim Kolve, Navnit Kaur Grewal, Laura Terragni, Liv Elin Torheim
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 12
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
HF
Sider:
82
Pris:
215,–
ISBN-print:
978-82-8364-036-6
ISBN-pdf:
978-82-8364-037-3

Publisert

2016-12-28

Utgave

Seksjon

Rapporter