Mestringsfremmende psykososiale faktorer i overgangen fra døgnbehandling for rusavhengighet til hverdagen etterpå

Forfattere

  • Dagny Adriaenssen Johannessen

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 44 av Dagny Adriaenssen Johannessen. Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk. Institutt for sosialfag. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2021. 

ISSN 2535-471X (trykket) /ISSN 2535-5454 (online)
ISBN 978-82-8364-350-3 (trykket) /ISBN 978-82-8364-365-7 (online)

Publisert

2021-12-20

Utgave

Seksjon

Avhandlinger