Det tekniske miljøet. Ingeniørar og norsk miljødebatt, 1945-1975

Forfattere

  • Håvard Brede Aven

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 26 av Håvard Brede Aven, Doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier. Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2021.


ISSN 2535-471X (trykket) / ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-324-4 (trykket) / ISBN 978-82-8364-356-5 (online)

Publisert

2021-12-08

Utgave

Seksjon

Avhandlinger