SAMVÆR ETTER OMSORGSOVERTAKELSE

-en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter

Forfattere

  • Ingunn Festøy Alvik

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2021 nr 4 , Samvær etter omsorgsovertakelse, av Ingunn Festøy Alvik

ISSN 2535-6984 (trykt) / ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-348-0 (trykt) / ISBN 978-82-8364-349-7 (online)

Publisert

2021-11-18

Utgave

Seksjon

Rapporter