Fagorganisering som strategi for profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen

En analyse av hvordan fagforeninger i offentlig sektor konseptualiserer arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i faglig utviklingsarbeid

Forfattere

  • Arnhild Bie-Drivdal

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 38, av Arnhild Bie-Drivdal, Ph.D.-avhandling, Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2021.

ISSN 2535-471X (trykket)/ISSN 2535-5414 (online)
ISBN 978-82-8364-341-1 (trykket)/ISBN 978-82-8364-353-4 (online)

Publisert

2021-11-02

Utgave

Seksjon

Avhandlinger