Kartlegging av utgifter ved inkludering av glutenfrie produkter sammenlignet med tilsvarende glutenholdige produkter i et norsk kosthold

Forfattere

  • Vibeke Telle-Hansen
  • Christine Henriksen
  • Monica Hellmann
  • Lisa Garnweidner-Holme
  • Knut E. Lundin
  • Mari C.W. Myhrstad

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2021 nr 5:
Kartlegging av utgifter ved inkludering av glutenfrie produkter sammenlignet med tilsvarende glutenholdige produkter i et norsk kosthold

Av Vibeke H. Telle-Hansen, Christine Henriksen, Monica Hellmann, Lisa Monica Hellmann, Knut E. Lundin og Mari C.W. Myhrstad, Fakultet for helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-351-0 (trykt)/ISBN 978-82-8364-352-7 (online)

Publisert

2021-10-22

Utgave

Seksjon

Rapporter