Kunnskap er makt

Norsk bibliotekhistorie – kultur, politikk og samfunn

Forfattere

  • Øivind Frisvold

Sammendrag

ABM-rapport 
Utgave 2.0 2023

ISBN 978-82-93298-20-5 (Utgave 1.1. Trykt, heftet 2021)

ISBN 978-82-93298-25-0 (Trykt, heftet 2023)
ISBN 978-82-93298-26-7 (PDF, 2023)

Kr 340,-

Kunnskap er makt. Norsk bibliotekhistorie - kultur, politikk og samfunn. Av Øivind Frisvold

Bibliotekrevolusjon pågår

Sammen med kirke og skole er bibliotekene våre første institusjoner for formidling av kultur og kunnskap. De offentlige bibliotekene kom i opplysningstiden. De ble viktige, ikke bare for forskning og utdanning, men også for folkeopplysningen.

Ved inngangen til 1900-tallet førte «Bibliotekrevolusjonen» til store forandringer. Etter amerikanske forbilder fikk bibliotekene et nytt mandat og ble nyttige for nasjonsbygging, demokratisering og for modernisering av landets næringsliv.  

I dag skjer det igjen raske forandringer i bibliotekene. Digitaliseringen har ført til nye lesevaner og nye former for innhenting av informasjon. En ny Bibliotekrevolusjon er i gang, og som før er mottoet: Et bibliotek som ikke forandrer seg, er ikke et bibliotek

Denne boken handler om hovedtrekkene i de siste 250 års norske bibliotekhistorie. Det er en historie som viser at bibliotekene har et verdigrunnlag som det er verdt å ta med videre.

Se også ABM sine sider:
Kunnskap er makt: Norsk bibliotekhistorie – kultur, politikk og samfunn – ABM-Media as

 

 

Publisert

2021-08-16

Utgave

Seksjon

ABM utgivelser