Egenorganisering blant husløse: Et aksjonsforskningsprosjekt om identitet og ressursmobilisering

Forfattere

  • Håvard Aaslund

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2021 nr 10, Håvard Aaslund: Egenorganisering blant husløse: Et aksjonsforskningsprosjekt om identitet og ressursmobilisering. Ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – storbyuniversitetet. Våren 2021.

ISSN 2535-471X 7 ISSN 2535-5414
ISBN 978-82-8364-298-8 / ISBN 978-82-8364-313-8

 

 

Publisert

2021-05-19

Utgave

Seksjon

Avhandlinger