Foreldreskap i eksil

Ein sosiokulturell studie av forteljingar om foreldrepraksisar i kulturelt komplekse kontaktsoner

Forfattere

  • Kari Bergset

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2019 nr 35 av Kari Bergset, Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for sosialfag. Fakultet for samfunnsvitenskap. OsloMet – Oslo storbyuniversitetet. Haust 2019.

ISSN 2535-471X  / ISBN 978-82-8364-220-9

Publisert

2021-05-07

Utgave

Seksjon

Avhandlinger