#arkivdag – relevans, medvirkning, dialog

Forfattere

  • Marit Hosar
  • Elen Røsjø
  • Bente Jensen
  • Charlotte S. H. Jensen
  • Maria Larsson Östergren
  • Anna Ketola

Sammendrag

ABM-rapport: #arkivdag – relevans, medvirkning, dialog. Av Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S. H. Jensen, Maria Larsson Östergren og Anna Kertola (red.)

ISBN 978-82-93298-13-7

Antologien #arkividag handler om formidling av arkiv, et av de nyeste
arbeidsområder for arkivet, et livlig felt i stadig forandring og
gjenstand for diskusjon. Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring
og med det stigende forventninger til arkivene - om relevans og til
deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og
brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til
brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt
ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og
bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv
tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en
aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Med undertemaene relevans, medvirkning, dialog bestreber #arkividag seg
på å fange aktuelle strømninger i arkivformidlingen nå og i framtiden.
Hvor er arkivformidlingen på vei? Temaene går igjen i bokas fire
kapitler: 1. Arkiv som ressurs, 2 Arkiv, medvirkning og involvering, 3.
Arkiv og digitale plattformer, 4. Arkiv og kunst.

I Norden har arkivarer utviklet arkivformidlingstilbud, diskutert og
utviklet fagfeltet arkivformidling siden midten av 1990-tallet.
I 2004 startet en debatt i Norden som avdekket ulik begrepsforståelse i
relasjonen mellom arkiv, arkivar, omverden og brukere. En nordisk
diskurs om arkivformidling er siden blitt tydeligere, bl.a. gjennom fem
nordiske arkivformidlingskonferanser. Første konferanse var i 2003 i
København.  Siden fulgte to konferanser i Oslo i 2005 og i 2008, en i
København 2009, seneste ble avholdt i Oslo i 2014.

Se også ABM sine sider:

#arkividag – relevans, medvirkning, dialog – ABM-Media as (abm-media.no)

Publisert

2021-04-16

Utgave

Seksjon

ABM utgivelser