Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen

Forfattere

  • Bente Abrahamsen
  • Peter Forde Hougaard
  • Aleksander Årnes Madsen
  • Oddgeir Osland
  • Tatjana Zlatanovic

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen». Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om utdanningsledelse i sykepleierutdanningen og hvordan utdanningskvaliteten kan styrkes. Prosjektet er finansiert av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Professor Bente Abrahamsen har vært prosjektleder. Prosjektet omfatter fire delstudier:

  1. litteraturstudie
  2. organisasjonsstudie
  3. elektronisk survey
  4. kvalitativ studie

Resultatene fra alle studiene inngår i denne rapporten.

Utgivelsesdata

Tittel:
Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen
Forfatter(e):
Bente Abrahamsen, Peter Forde Hougaard, Aleksander Årnes Madsen, Anne Leseth, Oddgeir Osland og Tatjana Zlatanovic
Serie:
HiOA rapport
Nr:
2016 nr 9
Issn:
1892-9648
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS
Sider:
182
Pris:
275,–
ISBN-print:
978-82-8364-024-3
ISBN-pdf:
978-82-8364-025-0

Publisert

2016-09-25

Utgave

Seksjon

Rapporter