LIV OG LÆRING

Bilder fra norsk utdanning og kunnskapsforvaltning gjennom 70 år. Et minnealbum med utsikt fra Groruddalen

Forfattere

  • Jon Frode Blichfeldt

Sammendrag

ABM-rapport/ISBN 978-82-93298-19-9

Liv og læring.
Bilder fra norsk utdanning og kunnskapsforvaltning gjennom 70 år.
Et minnealbum med utsikt fra Groruddalen.
Av Jon Frode Blichfeldt.

«Boka er en personlig læringshistorie om norsk utdanning i moderne tid. Den tar leseren med i samfunnsutviklingen siden krigen; fra etablering av norsk samarbeidsmodell til konkurransebasert marked som fundament for liv og læring.» 

Forfatteren har erfaring som grunnskolelærer og skolepsykolog. Han har vært forskningsleder og direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), senterleder og professor ved Pedagogisk utviklingssenter (PUS) ved Høgskolen i Oslo, professor II i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Se også ABM-media sine sider:
Liv og læring. Jon Frode Blichfeldt – ABM-Media as (abm-media.no)

Publisert

2021-01-18

Utgave

Seksjon

ABM utgivelser