Kjensla av leikeplassen

Ei kvalitativ undersøking av fem år gamle barn sine bevegelsespraksisar i barnehagen

Forfattere

  • Lillian Pedersen

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2020 nr 22 av Lillian Pedersen, Avhandling ph.d. Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2020.

ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5454 (online)
ISBN 978-82-8364-262-9 (trykt)/ISBN 978-82-8364-274-2 (online)

 

 

Publisert

2021-01-07

Utgave

Seksjon

Avhandlinger