Tid, rom og kirurgers autonomi

– En etnografisk studie av sykehuskirurgers arbeidsorganisering, arbeidspraksis og profesjonelle autonomi

Forfattere

  • Peter Forde Hougaard

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2020 nr 27. Peter Forde Hougaard. Doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier. Senter for profesjonsstudier. OsloMet – storbyuniversitetet. Høst 2020


ISSN 2535-471X (trykt) / ISSN 2535-5454 (online)
ISBN 978-82-8364-271-1(trykt) / ISBN 978-82-8363-280-3 (online

Publisert

2020-12-15

Utgave

Seksjon

Avhandlinger