Humanister i arbeidslivet

Forfattere

  • Jannecke Wiers-Jenssen
  • Terje Næss
  • Karl Ingar Kittelsen Røberg
  • Silje Bringsrud Fekjær

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet har behov for å få utredet en rekke forhold som berører humanistisk utdanning og forskning i forbindelse med en stortingsmelding om humaniora, som er varslet våren 2017. Senter for profesjonsstudier (SPS) har fått i oppdrag å gjøre en del analyser som grunnlag for den forestående stortingsmeldingen, og dette er den første av i alt tre rapporter som belyser ulike sider ved humanistiske utdanninger.

Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid mellom SPS og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den er basert på analyser av registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og fra NIFUs kandidatundersøkelser.

Utgivelsesdata

Tittel:
Humanister i arbeidslivet
Forfatter(e):
Jannecke Wiers-Jenssen, Terje Næss, Karl-Ingar Kittelsen Røberg og Silje Fekjær
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2016 nr 7
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
SPS/NIFU
Sider:
99
Pris:
300,–
ISBN-print:
978-82-8364-014-4
ISBN-pdf:
978-82-8364-015-1

Publisert

2016-07-11

Utgave

Seksjon

Rapporter