Alle foreldre med?

Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen

Forfattere

  • Kristin Danielsen Wolf

Sammendrag

OsloMet Avhandling 2020 nr 25, Kristin Danielsen Wolf, Avhandling innlevert for graden philosphiae doctor (Ph.D.) i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet, Høst 2020

ISSN 2535-471X (trykt)/ISSN 2535-5454 (online)
ISBN 978-82-8364-265-0 (trykt)/ISBN 978-82-8364-278-0 (online)

Publisert

2020-11-27

Utgave

Seksjon

Avhandlinger