Mennesker vi møtte - valg vi tok

Forfattere

  • Per Østerud (red)
  • Ole Christian Lagesen (red)

Sammendrag

isbn 978-82-579-4673-9

HiO-rapport 2009 nr 9: I dag er den første store generasjonen av høgskoleansatte fra ekspansjons- og reformperioden på 1980-90-tallet allerede gått i pensjon eller er i sine siste yrkesår. De har historier å fortelle. Men det har de ikke gjort før. Det ga ikke yrkeslivet dem noen trening i. De skrev fagplaner, forelesninger, artikler, forskningsrapporter og debattinnlegg. Men den personlige beretningen om eget, levd liv, og/eller fortellingen om karakteristiske små møter eller situasjoner, veivalg og utfordringer - det er en form som eventuelt bare blir forvaltet muntlig. Dette var bakgrunnen for at HiOs Seniorkompetansesenter høsten 2008 inviterte til skrivekurs, der FORTELLINGEN sto i sentrum. Denne boka er en samling fortellinger fra 16 av kursdeltagerne. Deres små - og litt større - beretninger og historier er ikke historie-skrivning i snever forstand. De er også resultat av en førstegangsprosess som ingen av forfatterne har deltatt i før. Men fortellingene har likevel sin klare egenverdi. Gjennom den enkeltes fortelling om valg, situasjoner og møter med mennesker og yrkeslivets utfordringer, gir de litt av en "kjøtt og blod"- dimensjon til mer systematisk historieskriving. De er biter av levd liv, og subjektivt fortalt gir de farge til og økt forståelse av utviklingen og tilsvarende profesjon her i landet de siste par generasjonene, særlig innen høgskoleutdanningene.

Publisert

2009-06-01

Utgave

Seksjon

Rapporter