Kan en robot hjelpe langtidssyke barn? Erfaringer med AV1 i skolen

Forfattere

  • Lars E.F. Johannessen
  • Marit Haldar

Sammendrag

OsloMet Skriftserie 2020 nr. 5 av Lars E. F. Johannessen og Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet

ISSN 2535-6984 (trykt)/ISSN 2535-6992 (online)
ISBN 978-82-8364-242-1 (trykt)/ISBN 978-82-8364-243-8 (online)

Publisert

2020-05-04

Utgave

Seksjon

Rapporter